Virtuaalisesti ja rinnakkain yhdessä eteenpäin

" Virtuaalisesti vierellä hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen matalan kynnyksen väylä kohti opintoja niille nuorille, jotka eivät pysty osallistumaan tuetustikaan opetukseen ryhmämuotoisessa koulutuksessa ja ovat vaarassa syrjäytyä yhä kauemmaksi nuorelle tyypillisestä toimintaympäristöstä. "

"Lisätä matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia koulutukseen ja muuhun nuorten itsensä mielekkääksi kokemaan säännölliseen toimintaan, jonka avulla arjen taidot ja opiskeluvalmiudet vahvistuvat."


Osatavoitteet

Kohderyhmän tavoittaminen

Kohderyhmän tavoittamisen ja kiinnittymisen tukemisen toimintatapojen kehittäminen yhteistyössä ulkopuolisten nuorten kanssa työskentelevien tahojen kanssa 
 

Matalan kynnyksen oppimisympäristö

Kehittää virtuaalisia matalan kynnyksen koulutukseen ja kuntoutukseen osallistumisen mahdollisuuksia: virtuaalisen ympäristön ratkaisut, alustat ja toimintatavat matalan kynnyksen koulutuksessa ja valmennuksessa.

 

Oppimisvalmiuksia kehittävä toimintatapa

Kehittää ja pilotoida askeleittain opiskeluvalmiuksia parantavaa ja opintoihin osallistumisen kynnystä madaltavaa valmennus- ja koulutusmallia, jossa yhdistetään virtuaaliset ja kasvokkaiset osallistumismahdollisuudet. Luoda toimintatapa, jossa opintoja on mahdollista edistää myös silloin, kun täysipäiväinen opiskelu ei vielä onnistu..

 

Moniammatillinen yhteistyö

Kehittää verkostomaista toimintatapaa nuoren yksilöllisten tuen tarpeiden kartoittamiseksi ja nuoren tarvitseman ohjauksen varmistamiseksi. Hankkeessa kehitettävän työskentelymallin keskiössä on nuoren rinnalla kulkeva yksilötyö, jonka tuella olemassaoleva palvelujärjestelmä (etsivä työ, ohjaamot, oppilaitosten tarjoama tuki jne.) saadaan valjastettua nuoren tueksi. 

Rinnalla kulkevan ohjauksen avulla varmistetaan, ettei nuori jää yksin hänelle hahmottomaan palveluverkostoon.

 

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen toteuttajina toimivat Ammattiopisto Luovi ja Silta-Valmennusyhdistys ry.  Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2020-30.10.2022 ja sitä rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus ESR-rahoituksella.