Virtuaalisesti vierellä - oppimisympäristö 

Hankkeen aikana kehitämme ja pilotoimme yhteistyössä nuorten kanssa virtuaalisia oppimis- ja ohjausympäristöjä sekä kasvokkain tapahtuvaa ryhmämuotoista toimintaa. Teemme yhteistyötä yritysten ja muiden verkostojen kanssa. Mallinnamme työtapoja, jotka vahvistavat nuoren arjen taitoja ja opiskeluvalmiuksia.  

Nuori voi kokea osallisuuden ja pystyvyyden kokemuksia kokeilemalla opiskelua tai osallistumalla muuhun itsensä mielekkääksi kokemaan säännölliseen toimintaan. Opiskelukyky- ja valmiudet kehittyvät, vaikka toimintakyky ei mahdollistaisi päivittäistä lähiopetusta.


 

Nuori saa testata opiskeluvalmiuksiaan turvallisessa ja kannustavassa digitaalisessa oppimisympäristössä, jolloin opintoihin osallistumisen kynnys madaltuu. Virtuaalisen oppimisympäristön sisällöt kytkeytyvät pääosin Valma-koulutuksen perusteisiin. Nuori voi hankkia tavoitteellisesti osaamista ja siirtyä oikea-aikaisesti opiskelijaksi. 

Osallistujan on mahdollista saada kokonaisvaltaista valmennusta ja tukea mm. arjen hallintaan, ammatinvalintaan, opintoihin hakeutumiseen tai työnhakuun.

Toiminta ja tavoitteet räätälöidään yksilökohtaisesti. Osallistuja valitsee itselleen sopivimman ohjauskanavan ja hän voi osallistua omalla mobiililaitteellaan, halutessaan anonyymisti.


Hankkeessa tuotetut ohjaus- ja oppimismateriaalit

Hankkeessamme on koottu runsaasti vinkki- ja tehtävämateriaalia nuorten ohjaus- ja opetustyön tueksi. Materiaalin teemoja ovat digitaidot, arjenhallinta, taloustaidot, opiskelu- ja työelämävalmiudet, itsetuntemus, terveys ja hyvinvointi, harrastukset ja vapaa-aika sekä hygieniapassi. . Lisäksi materiaalin käytön tueksi on tuotettu ohjaajan opas. Voit ladata oppaan pdf-muodossa alla olevasta painikkeesta: