Virtuaalisesti vierellä -hankkeen oppimisympäristön saavutettavuusseloste

Seloste laadittu ja päivitetty viimeksi 23.6.2022


Virtuaalisesti vierellä -hankkeen materiaaleja koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia, eli kaikilla käyttäjillä tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalvelua.

Saavutettavuuden tila

Virtuaalisesti vierellä -hankkeen materiaalien suunnittelussa ja kehitystyössä otetaan huomioon saavutettavuuskriteerit (WCAG2.1). Saavutettavuutta on arvioitu ja arvioidaan hankkeen sisällä itsearviointina ja havaitut ongelmat saavutettavuudessa pyritään korjaamaan hankeaikana päivitystöiden yhteydessä niiltä osin kuin sen on mahdollista. Saavutettavuutta pyritään parantamaan mm. testaamalla materiaalia eri laitteilla, kiinnittämällä huomiota selkeään kielenkäyttöön sekä visuaaliseen selkeyteen.

Virtuaalisesti vierellä -hankkeen tehtävämateriaaleihin on linkitetty sisältöä kolmansien osapuolten verkkosivuilta. Virtuaalisesti vierellä -hanke ei vastaa näiden sivustojen saavutettavuudesta ja ylläpidosta. Pyrimme mahdollisuuksiemme mukaan valikoimaan materiaaleihimme mahdollisimman saavutettavaa sisältöä ja tarjoamaan myös vaihtoehtoisia tapoja löytää tiedon äärelle ja tehdä tehtäviä. Hankkeemme materiaalia saa myös vapaasti muokata tilanteen vaatimalla tavalla myös saavutettavuuden näkökulmasta.

Saavutettavuuspuutteita voi olla vielä seuraavissa toiminnoissa:

  • Kuvien tekstivastineet eli alt-tekstit: Joidenkin kuvien ja kaavioiden tekstivastineissa voi olla puutteita.
  • Tehtävien otsikkohierarkia ei kaikilta osin ole virheetön ja se voi haitata materiaalin lukemista ruudunlukijalla.
  • Tehtäviin liitetyissä dokumenteissa (mm. pdf- ja docx -dokumentit) on saavutettavuuspuutteita.
  • Osa linkitetyistä ja liitetyistä materiaaleista eivät ole kaikilta osin saavutettavia. Esimerkiksi linkitetyistä videoista voi puuttua tekstityksiä ja Learning Apps -työkaluilla toteutetut tehtävät eivät kaikilta osin toimi ruudunlukijalla tai pelkällä näppäimistöllä. Joissakin tilanteissa olemme liittäneet tai linkittäneet ei-saavutettavan materiaalin rinnalle saavutettavamman vaihtoehdon, mutta kaikissa ei-saavutettavissa sisällöissä näitä ei ole.
  • Linkkien tekstivastineissa voi olla puutteita.

Tietoa hankkeessamme käytetyistä verkkoympäristöstä:

Virtuaalisesti vierellä -hankkeen materiaalit on koottu Google Classroomiin ja Trelloon. Lisäksi hankkeessamme on myös Seppo.io -peliympäristöön tehtyä pelimateriaalia. Tietoa kunkin palvelun saavutettavuudesta ja esteettömyydestä löytyy parhaiten palveluiden omista selosteista. Virtuaalisesti vierellä -hanke ei vastaa näiden ympäristöjen saavutettavuuden kehittämisestä.

Tietoa Google Classroomin saavutettavuudesta ja esteettömyydestä: https://edu.google.com/intl/ALL_fi/why-google/accessibility/

Tietoa Trellon saavutettavuudesta löytyy Atlassianin omilta verkkosivuilta englanniksi: https://www.atlassian.com/accessibility

Tietoa Seppo.io -ympäristön saavutettavuudesta Seppo.io:n omilla verkkosivuilla: https://seppo.io/peliopas/creating-a-new-game/accessibility/about-the-accessibility-instructions/

Anna palautetta saavutettavuudesta

Pyrimme parhaamme mukaan kehittämään materiaaliemme saavutettavuutta. Mikäli havaitset Virtuaalisesti vierellä -hankkeen materiaaleissa saavutettavuusongelmia, joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, pyydämme ilmoittamaan niistä hankkeelle sähköpostitse osoitteeseen: paula.vuorinen@siltavalmennus.fi. Huomaa, että vastauksessa voi mennä 14 päivää.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon kuluessa, voit tehdä asiasta ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintavirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
p. 0295 016 000 (vaihde)