Sulautuvassa oppimisessa opitaan kasvokkain ja verkossa

09.09.2021

Samoihin aikoihin, kun Virtuaalisesti vierellä -hanke starttasi, alkoivat koronaan liittyvät rajoitukset. Hankkeesta tuli entistäkin ajankohtaisempi, kun virtuaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen kosketti yhtäkkiä kaikkien arkea. Etäopetuksesta sekä etäohjauksesta on reilun vuoden kuluessa saatu myös paljon kokemusta. Seuraava askel on pohtia, miten virtuaalisia mahdollisuuksia voisi jatkossa hyödyntää lähiopetuksen rinnalla. Sulautuva oppiminen on käsite, joka kannattaa tässä kohtaa ottaa haltuun.

Sulautuvassa oppimisessa (engl. blended learning) olennaista on kasvokkaisen ja verkko-oppimisen yhdistäminen. Verkko-oppimista ja kasvokkaista oppimista yhdistetään suunnitellusti siten, että molemmista oppimisympäristöstä saadaan parhaat puolet esiin. Moni opettaja hyödyntää sulautuvaa oppimista työssään, vaikka käsite ei välttämättä ole tuttu.

Käänteisen luokkahuoneen malli (engl. flipped learning tai flipped classroom) on tunnetuin sulautuvan oppimisen muodoista. Käänteisessä oppimisessa opitaan ensin verkon kautta ja sen jälkeen opittua syvennetään lähiopetuksessa. Sulautuvalla oppimisella tarkoitetaan kuitenkin laajempaa kokonaisuutta, jossa oppimisympäristöjä voi hyödyntää erilaisissa järjestyksissä ja limittäin.

VALMA-ryhmässä kokeiltiin osittaista etäopiskelua

Yhdessä Luovin ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen ryhmässä (VALMA) tehtiin alkuvuodesta oppimisympäristöjen sulautumiseen liittyvä kokeilu. VALMA-opiskelijoilla oli mahdollisuus valita, osallistuvatko he maanantaisin ja perjantaisin opetukseen oppilaitoksessa vai kotoa käsin. Muina päivinä ohjelmassa oli kaikille perinteistä lähiopetusta. Kahtena päivänä viikossa opetustuokiot toteutettiin hybridinä eli opiskelijoita oli sekä verkkoyhteyden päässä että paikan päällä. Tehtävät tehtiin joko luokkahuoneessa tai verkossa. Apua tehtäviin sai myös verkon välityksellä. Noin puolet ryhmästä valitsi etäopetuksen kalenteriinsa. Kuten sulautuvassa oppimisessa yleensä, opettajan roolista tuli valinnan myötä ohjaavampi ja opiskelijan vastuu omasta oppimisesta kasvoi.

Oli mielenkiintoista huomata, että lähiopetuksen valitsivat ne opiskelijat, jotka tarvitsevat eniten tukea tehtävien tekemiseen. Opiskelijat, jotka päättivät suorittaa osan opiskelustaan etänä, saivat tehdä etäpäivien tehtäviä omaan tahtiinsa. He saivat onnistumisen kokemuksia hyvin sujuneesta itsenäisestä työskentelystä ja valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Kun opiskelijat pääsivät itse vaikuttamaan opiskeluunsa, myös motivaatio parani. Ne opiskelijat, jotka tarvitsivat eniten tukea tehtävien tekemiseen, saivat sitä myös eniten.

Kun oppimisympäristöjä sulautetaan suunnitellusti, se vaatii tietysti ylimääräistä panostusta opettajalta. Tätäkin sulautusta edelsi huolellinen suunnittelu. Google Classroomiin vietiin eritasoisia tehtäviä ja opiskelupäiville suunniteltiin vaihtoehtoiset suoritustavat. Lisäksi huolehdittiin siitä, että opiskelijoilla on käytössä tietokoneet ja taito käyttää niitä itsenäisesti. Päiväkohtaiset tavoitteet käytiin kaikkien kanssa läpi.

Miten verkossa opiskelu on sujunut erityistä tukea tarvitsevilta opiskelijoilta? VALMA-opettajan mukaan hienosti: "Ensin täytyy vain harjoitella koneen ja ohjelmien käyttöä yhdessä. Kokeilemme muutenkin verkko-oppimisen mahdollisuuksia rohkeasti. Se valmentaa opiskelijoita toimimaan yhteiskunnassa." Hyvien kokemusten vuoksi opiskelijat saavat valita etäopiskelun tai lähiopetuksen myös jatkossa perjantaisin.

Lähiopetukseen osallistuminen on osalle opiskelijoista eri syistä johtuen hankalaa. Mahdollisuus osittaiseen etäopiskeluun voi madaltaa kynnystä osallistua ja pysyä mukana opinnoissa. Hankkeessa olemmekin erityisen kiinnostuneita sulautuvan oppimisen käytännöistä, jotka mahdollistavat lähiopetukseen osallistumisen asteittain. Hyödynnetään yksilöllisten polkujen rakentamisessa yhä enemmän myös virtuaalisia mahdollisuuksia - Ollaan tarvittaessa virtuaalisesti vierellä!

Teksti: Emma Sydänoja

Kuva: Unsplash, Beci Harmony

Lyhennetty versio blogitekstistä on julkaistu keväällä 2021 Ammattiopisto Luovin verkkosivuilla.