Virtuaalisesti vierellä -hanke 

Virtuaalisesti ja rinnakkain - yhdessä eteenpäin

Hanke päättyy 31.12.2022.


Tavoitteet

 • Kehittää verkostomaista ja yksilöllistä nuoren rinnalla kulkevaa toimintamallia
 • Virtuaalisen oppimisympäristön kehitys ja pilotointi

Tuen tarpeet

 • Nuori tarvitsee elämänhallinnalliset haasteet huomioivaa ohjausta ja räätälöityä toimintaa
 • Erilaisia erityisen tuen tarpeita opintoihin osallistumisessa
 • Koulutukseen hakeutuminen, ammatinvalinta, työnhaku tai arkielämä edellyttää moniammatillista ohjausta

Kohderyhmä

 • Koulutuksen, työelämän ja palveluiden ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret
 • Peruskoulun päättäneet nuoret
 • Peruskoulu, VALMA-opinnot tai toisen asteen opinnot vaarassa keskeytyä

Ohjautuminen

 • Otamme mukaan hankkeesta kiinnostuneita kohderyhmään kuuluvia nuoria. 
 • Ole rohkeasti yhteydessä, jos nuoren tilanne huolestuttaa ja lisätuelle voisi olla tarvetta esimerkiksi elämänhallintaan tai digitaitoihin liittyen.
 • Mahdollisuus myös räätälöidyille ryhmävalmennuksille.

Virtuaalisesti vierellä -hankeken loppuseminaari järjestettiin 24.11.2022. Alla oleva kuvakooste hankkeen toiminnasta esitettiin osana loppuseminaaria.

Hankkeen esittelyvideo

Huom! Videosta poiketen Virtuaalisesti vierellä -hankkeen hankeaika päättyy 31.12.2022. Ajantasaiset yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme Ota yhteyttä -välilehdeltä.

Löydät meidät myös somesta


Ota rohkeasti yhteyttä, lähdetään miettimään yhteistyötä!