Virtuaalisesti vierellä -hanke 

Tavoitteet

  • Kehittää verkostomaista ja yksilöllistä nuoren rinnalla kulkevaa toimintamallia
  • Virtuaalisen oppimisympäristön kehitys ja pilotointi

Tuen tarpeet

  • Nuori tarvitsee elämänhallinnalliset haasteet huomioivaa ohjausta ja räätälöityä toimintaa
  • Erilaisia erityisen tuen tarpeita opintoihin osallistumisessa
  • Koulutukseen hakeutuminen, ammatinvalinta, työnhaku tai arkielämä edellyttää moniammatillista ohjausta

Kohderyhmä

  • Koulutuksen, työelämän ja palveluiden ulkopuolella olevat alle 30-vuotiaat nuoret
  • Peruskoulun päättäneet nuoret
  • Peruskoulu, VALMA-opinnot tai toisen asteen opinnot vaarassa keskeytyä

Ohjautuminen

  • Tässä vaiheessa otamme hanketoimintaan mukaan virtuaalisten ohjaus- ja oppimisympäristön kehittämisestä kiinnostuneita nuoria.

Löydät meidät myös somesta


Ota rohkeasti yhteyttä, lähdetään miettimään yhteistyötä!